безапелационен

прил. - недопускащ възражение, положителен, решителен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • категоричен — прил. рязък, твърд, сигурен, отсечен, повелителен, заповеден, изричен, недвусмислен, решителен, прям прил. окончателен, ясен, точен, безусловен, безапелационен, неопровержим, абсолютен прил. уверен, убеден прил. задълбочен, подробен, изчерпателен …   Български синонимен речник

  • недопускащ възражение — словосъч. безапелационен, положителен, решителен словосъч. упорит, своеволен, догматичен …   Български синонимен речник

  • неотменен — прил. неизменен, непроменен, все същият, същият прил. безвъзвратен, предопределен, неизбежен, наложителен, определен прил. неотменяем, ненарушим, окончателен, безапелационен прил. твърд, стабилен прил. решителен …   Български синонимен речник

  • неотменим — прил. непоколебим, твърде установен, неотменяем, неотменен, окончателен, безвъзвратен, безапелационен прил. фатален …   Български синонимен речник

  • неотменяем — прил. неотменим, непоколебим, твърде установен, неотменен, окончателен, безвъзвратен, безапелационен …   Български синонимен речник

  • окончателен — прил. последен, заключителен, краен, решителен, решен, неотменен, неотменяем, безапелационен, дефинитивен, финален прил. невъзвратим, неизбежен прил. безвъзвратен, неотменим, фатален прил. категоричен, абсолютен, безусловен прил. определен, явен …   Български синонимен речник

  • положителен — прил. реален, действителен, позитивен прил. абсолютен, категоричен, несъмнен, неоспорим, точен прил. одобрителен, утвърдителен, потвърдителен прил. уверен, сигурен прил. безапелационен, недопускащ възражение, решителен прил …   Български синонимен речник

  • решителен — прил. смел, храбър, мъжествен, неустрашим прил. непоколебим, неколеблив, твърд, категоричен, без колебание прил. решаващ, важен, основен, първостепенен, съдбоносен, фатален, критичен, опасен, рискован прил. последен, окончателен, безвъзвратен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.